První střešní traverza putuje na stavbu. 40m velký macek je pak ihned umístěn na své místo budoucí střechy.